Thursday, 6 July 2017

on Leave a Comment

G.O (P) No. 83/2017 Dated. 22.06.2017 സ .ഉ . (അച്ചടി) നം. 83/ 2017 തീയതി 22 .06 .2017 G.O (P) No. 83/2017 Dated. 22.06.2017 വായ്പകളും മുൻകൂറുകളും - ക്ലാസ് ഫോർ ജീവനക്കാരുടെയും പാർട്ട് ടൈം ജീവനക്കാരുടെയും പെൺമക്കളുടെയും വിവാഹത്തിന് വായ്പ അനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതി - വായ്പാ തുക വർധിപ്പിച്ചും പലിശ നിരക്ക് കുറച്ചും ഉത്തരവാകുന്നു

G.O (P) No. 83/2017 Dated. 22.06.2017
സ .ഉ . (അച്ചടി) നം. 83/ 2017  തീയതി 22 .06 .2017
വായ്പകളും  മുൻകൂറുകളും - ക്ലാസ് ഫോർ ജീവനക്കാരുടെയും  പാർട്ട് ടൈം  ജീവനക്കാരുടെയും പെൺമക്കളുടെയും വിവാഹത്തിന് വായ്പ അനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതി - വായ്പാ തുക വർധിപ്പിച്ചും പലിശ നിരക്ക് കുറച്ചും ഉത്തരവാകുന്നു
ഡൌൺലോഡ് 

0 comments:

Post a Comment